Wattslocal

Elektrische auto’s, zonnepanelen, warmtepompen, slimme meters, windmolens, salderingsregelingen, slimme thermostaten… De energietransitie en het Klimaatakkoord bieden volop kansen en uitdagingen. Maar hoe kunnen we duurzame energie aantrekkelijker maken én tegelijkertijd knelpunten in het net voorkomen?

Particulieren en bedrijven kunnen op lokaal niveau energie ‘uitwisselen‘ om productie en consumptie van duurzame energie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Technisch gezien zijn er genoeg oplossingen, maar hoe zorgen we dat lokale energiecollectieven gaan bijdragen aan een open, flexibel en duurzaam energiesysteem? Tijdens WattsLocal geven Stedin en FAN antwoord op de vraag hoe we lokale energiecollectieven kunnen realiseren.

Stedin en Flexiblepower Alliance Network (FAN) zien een belangrijke rol voor lokale energiecollectieven in de energietransitie. Tijdens WattsLocal brengen we je in contact met vernieuwers en energie-experts, en nemen we je mee in de manier waarop lokale initiatieven kunnen bijdragen aan een duurzame leefwereld. Zo laten we aan de hand van cases zien hoe onderlinge uitwisseling van energie in zijn werk gaat. En delen we onze visies over de impact van lokale energie-initiatieven op de transitie. Waar liggen de kansen voor bedrijven op het gebied van duurzame energie? En welke ervaringen hebben we al bij het opzetten van een lokale energiegemeenschap?