olof-bart_150d5289cd152b6078832d4679ec3a39 | NVDE en NRP werken samen voor snellere en effectievere aanpak CO2 reductie in de gebouwde omgeving