Author Archives: blog-nvde

Nieuw NVDE lid: Arcadis

Arcadis is een toonaangevende internationale organisatie die ontwerp-, engineering- en adviesdiensten levert voor een duurzame gebouwde en natuurlijke omgeving. Met meer dan 27.000 mensen in ruim 70 landen zet Arcadis zich in om de leefomgeving over de hele wereld te verbeteren. Wim Voogd, directeur Energietransitie bij Arcadis: ‘De energietransitie is een strijd die we dit […]

Nieuw lid: Klimaatweb: kennisportal voor duurzame professional

Klimaatweb is een kennisportal voor de duurzame professional. Door kennis en ideeën over een duurzame samenleving uit te wisselen, levert Klimaatweb een bijdrage aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving in 2050. Professionals blijven op de hoogte via nieuwsbrieven, de digitale kennisbank en themadossiers op de portal en via cursussen en events (via de Berghauser […]

Netbeheerders en coöperaties helpen mee aan Transitievisies warmte

Overstappen van aardgas naar duurzame warmte is een van de grootste opgaven voor de gebouwde omgeving de komende jaren. Elke gemeente heeft de opdracht gekregen om een Transitievisie Warmte eind 2021 klaar te hebben. Het bleek een uitdaging om deze visies zo concreet mogelijk te maken. Wij spraken met Marco Houtschild (Coöperatie Energie Samen Rivierenland) […]

Prijs stadsverwarming stijgt veel minder dan die van aardgas

De energiekosten rijzen de pan uit. Dat heeft ook effect op de prijzen van stadsverwarming, want warmtebedrijven gebruiken deels aardgas en elektriciteit voor hun warmteproductie en -distributie. Er heerst her en der onbegrip dat ook de kosten voor klanten van warmtenetten fors stijgen. De NVDE becijferde dat klanten van warmtenetten zich in de handen mogen […]

Ruime meerderheid jongeren bezorgd over klimaat en leefomgeving

Tachtig procent van de Nederlandse jongeren is bezorgd over klimaat en leefomgeving. Deze bezorgdheid vertaalt zich op grote schaal in de bereidheid om zélf bij te dragen en nadrukkelijker mee te praten in de klimaatdiscussie. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN). Twee derde (67%) van de jongeren […]

Nieuw lid Twinnovate

Twinnovate identificeert, ontwikkelt en voert duurzame concepten uit binnen een breed scala van sectoren, van energie tot landbouw en afvalbeheer. De missie van het bedrijf is het verlengen van de levenscyclus van producten. Olof van der Gaag, directeur NVDE: “Heel fijn dat Twinnovate nu volwaardig lid is geworden. We kunnen de brede kennis en het […]

Glasgow is geen eindpunt, nog veel werk te doen

De wereldklimaatconferentie in Glasgow is op twaalf november afgerond. De media stonden er vol van, onder andere de NOS. “We staan in de strijd tegen klimaatverandering met 2-0 achter. In Glasgow hebben we een doelpunt gemaakt, maar we zijn er nog lang niet,” zei Olof van der Gaag, directeur NVDE in een uitgebreide terugblik op […]

Klimaatmoties in Tweede Kamer vandaag

Bij het tweeminutendebat Klimaat en Energie op 9 december zijn verschillende moties ingediend. Zo vraagt Boucke (D66) om de stimulering van industriële elektrificatie te verbeteren en Erkens (VVD) om de overstap naar groene staalproductie te versnellen. Grinwis (ChristenUnie) verzoekt om in de SDE++ met actuelere prijsramingen te werken en meer budget in te zetten (overprogrammering), […]

Inspirerende voorbeelden van Werk naar Werk

Netwerkbijeenkomst door NVDE & Talent voor Transitie De energietransitie heeft een grote impact op de arbeidsmarkt. Enerzijds zien we positieve effecten op de werkgelegenheid, maar aan de andere kant moeten er wel voldoende vakmensen zijn die het werk kunnen uitvoeren. Parallel aan de energietransitie is daarom een transitie nodig op de arbeidsmarkt. Om dieper op […]

Kennissessie over Burgerfora

In het buitenland wordt al vaker gewerkt met burgerfora: panels van burgers die zich buigen over een beleidsvraagstuk en de overheid hierover adviseren. Ook in Nederland staan burgerfora inmiddels in de belangstelling, vooral voor het klimaat- en energiebeleid gaan stemmen op om ook hiervoor burgerfora in te richten, op nationaal en/of lokaal niveau. Sommige gemeenten […]