nieuws

 

NVDE blij met start Klimaatakkoord

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is blij met het startschot dat minister Wiebes vanmiddag gaf voor het Klimaatakkoord. Hij stuurde namens de ministeries van EZK, BZK, I&W en LNV een brief naar de Kamer over het proces dat gaat leiden tot het Klimaatakkoord. De NVDE vindt de brief een krachtige basis om een klimaatakkoord […]

Lees meer
 

Dilan Yeşilgöz, VVD: “De ondernemende kracht voor de energietransitie zit in het DNA van dit land.”

Sinds november 2017 is Dilan Yeşilgöz woordvoerder energie en klimaat van de VVD in de Tweede Kamer. Ze is onder de indruk van de dynamiek in de sector. “Als VVD-er zeg ik: dit is een te belangrijk onderwerp om aan links over te laten. Wij willen een goed leven, ook voor komende generaties.” Ze ziet […]

Lees meer
 

Ethiek in energietransitie: geld, banen en zeggenschap

Ethiek in de energietransitie staat volop in de belangstelling. Kerngedachte is dat de energietransitie van iedereen is. Het gaat om drie onderwerpen: financiering van maatregelen, ook voor mensen met een kleine beurs; verschuivingen in werkgelegenheid en het betrekken van omwonenden. De NVDE organiseerde op 14 februari 2018 in samenwerking met Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) een […]

Lees meer
 

NVDE is positief over het Interbestuurlijk Programma (IBP)

De NVDE is positief over het Interbestuurlijk Programma (IBP) dat het Rijk en de decentrale overheden hebben ondertekend. In het IBP hebben overheden afspraken gemaakt over opgaven in het fysieke en sociale domein, waaronder klimaat, toekomstbestendig wonen en het versterken van de regionale economie. De NVDE is positief over de interbestuurlijke en interdepartementale benadering van […]

Lees meer
 

NRC Live Energieserie

Na de succesvolle NRC live serie over de energietransitie is de NVDE betrokken bij de nieuwe serie inspirerende avonden. Met welke behapbare stappen kunnen bedrijfsleven en overheid de energietransitie in de stedelijke omgeving verder versnellen? In vijf avonden zoeken wij naar de meest effectieve initiatieven. Met een inspirerende aftrap en vier avonden over het toewerken […]

Lees meer
 

SER komt met aanvullende maatregelen in Uitvoeringsagenda EnergieAkkoord

Met een pakket aanvullende afspraken en een maximale inzet van de uitvoerende partijen moet het toch nog kunnen lukken om de doelen van het energie-akkoord te halen, constateert Ed Nijpels vandaag bij de overhandiging van de Uitvoeringsagenda EnergieAkkoord. Er moet snel meer wind op land komen, en bedrijven moeten gaan bewijzen dat ze alle benodigde eneriebesparingmaatregelen […]

Lees meer
 

Europa 2017: meer elektra uit hernieuwbare bronnen dan uit kolen

Europa heeft in 2017 meer elektriciteit gehaald uit zon, wind en biomassa dan uit kolen. Dat blijkt uit een analyse van Sandbag en Agora Energiewende. Hernieuwbare bronnen voeden inmiddels ruim dertig procent van de Europese elektriciteitsproductie.  Vijf jaar geleden droegen kolen nog twee keer zoveel bij als hernieuwbare bronnen, maar inmiddels is de productie van elektriciteit […]

Lees meer
 

EZK-Event ‘Partners in Energie-uitdagingen’ succes

Het EZK-Event Partners in Energie-uitdagingen was een groot succes. Meer dan 450 professionals kwamen op 29 januari naar Barneveld om inspiratie en kennis op te doen over duurzame energie en energiebesparing. Het ministerie van EZK organiseerde het event met de NVDE en RVO. Helga van Leur trakteerde de bezoekers op een gepassioneerd en persoonlijk verhaal […]

Lees meer
 

In de zonnesector komt nu de verbeelding aan de macht

Olof van der Gaag over smullen van cijfers en prachtige innovaties Iedereen kent de kracht van de zon. Nu de dagen weer langer worden, voel je de kracht toenemen. De natuur reageert meteen – en de meeste mensen krijgen er zelf ook meer energie van. Nog even en de kracht kan zelfs ‘te groot’ zijn, […]

Lees meer