nieuws

 

Energieakkoord succesvol maar niet voldoende, blijkt uit NEV 2017

Elke beschikbare euro nodig voor duurzame energie Doelen Energieakkoord: gemengd beeld De Nationale Energieverkenning 2017 laat zien dat het Energieakkoord heeft gezorgd voor een belangrijke groei van duurzame energie in Nederland: van 4% in 2013 naar 17,3% in 2023. Daar kunnen alle deelnemers trots op zijn. Tegelijkertijd dreigt het doel van 14% in 2020 onhaalbaar […]

Lees meer
 

NVDE: Ambities regeerakkoord goed, uitwerking beduidend minder goed

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie kijkt ernaar uit om samen met het nieuwe kabinet de energietransitie te versnellen. De klimaat- en energieparagraaf van het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” biedt hier enkele aanknopingspunten voor, maar ook zorgpunten. Met de doelstelling van het kabinet van 49% CO2-reductie in 2030 kunnen we een grote stap maken richting […]

Lees meer
 

Neem ook deel aan DuurzameWarmte.nl

Www.duurzamewarmte.nl zal dit najaar een onderdeel worden van de campagne ‘Energiebesparen Doe Je Nu’ van de Rijksoverheid. Deze campagne van de ministeries van BZK en EZ  over energiebesparing wordt verbreed naar duurzame warmte (ISDE-technieken). Er zullen daardoor meer mensen de site over duurzame warmte bezoeken en daarmee zal de bekendheid en de verkoop van duurzame […]

Lees meer
 

Factsheet Zonnestroom

Nieuw! NVDE publiceert factsheets over duurzame energie-technieken. De NVDE publiceert vanaf nu iedere maand een factsheet over een duurzame energietechniek. Vandaag vindt u hier de eerste, over zonnestroom. De factsheets bevatten cijfers, feiten en grafieken. Ze leggen op een laagdrempelige manier uit hoe de techniek werkt. U kunt de factsheets benutten voor communicatie naar een […]

Lees meer
 

Olof van der Gaag, NVDE, in Trouw duurzame top 100

Olof van der Gaag, directeur NVDE, staat in de Duurzame Top 100 van Trouw op nummer 86. Hij komt nieuw binnen in de Top 100. Trouw roemt zijn vermogen om nieuwe bedrijven te laten aanhaken bij de energietransitie en om te zorgen dat mensen zelf aan de slag kunnen met duurzame energie. De jury schrijft: […]

Lees meer
 

Tom van der Lee (GroenLinks): “De uitstoot van CO2 moet een fors hogere prijs krijgen”

Tom van der Lee (GroenLinks) vindt dat de uitstoot van CO2 een fors hogere prijs moet krijgen. Dan wordt het voor bedrijven interessant om te investeren in duurzame energie. En bij cruciale projecten moet de overheid via een groene investeringsbank zelf risicodragend mee-investeren. Hij maakt zich zorgen over de uitstoot door lucht- en scheepvaart en […]

Lees meer
 

CBS-cijfers: 6% duurzame energie, dus versnelling nodig

De eindsprint van het energieakkoord is cruciaal, vindt de NVDE. Daarom moet de subsidieregeling SDE+ niet te zuinig worden vastgesteld. Er is nog forse groei van het aandeel hernieuwbare energie nodig, blijkt uit het rapport ‘Hernieuwbare energie in Nederland’ dat het CBS vandaag uitbracht. Zes procent was het aandeel hernieuwbare energie in Nederland in 2016. […]

Lees meer
 

Prinsjesdag 2017: Zelfs de hoedjes wekten weinig beroering

Zelden is er met zo weinig opwinding vooruitgekeken naar Prinsjesdag als dit jaar. De kranten stonden vol met stukken over hoe beleidsarm de begrotingen dit jaar wel niet zouden zijn. En zelfs de hoedjes, traditioneel toch een favoriet gespreksonderwerp, deden weinig in de media. En inderdaad, de begrotingen zijn ook beleidsarm. In de begroting van […]

Lees meer
 

Troonrede: In Nederland voeren we het Energieakkoord onverkort uit

De Koning heeft vandaag de troonrede voorgelezen waarin een alinea gewijd is aan klimaatbeleid. Het is goed dat er aandacht is voor het klimaatakkoord van Parijs en het Energieakkoord. Om dit voor elkaar te krijgen is er in Nederland stevig beleid nodig als onderdeel van het Europese beleid. Het laat vooral zien dat er dringend […]

Lees meer