nieuws

 

PBL: Maatschappelijke baten voor duurzame energie

Duurzame energie blijkt een stuk goedkoper dan eerder gedacht, dat blijkt uit de kostennotitie die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op 26 april presenteerde. De doelstelling van -55% CO2 komt daardoor makkelijker binnen bereik. Mooie resultaten die alleen wel weer tot nieuwe vragen leiden, zo vindt de NVDE. De NVDE maakte deze week gebruik […]

Lees meer
 

Informatieblad: Alternatieven voor de cv-ketel

De NVDE heeft een informatieblad gemaakt over technieken voor duurzame warmte die de gasgestookte cv-ketel kunnen vervangen. Naast collectieve opties (per wijk) zijn er individuele duurzame technieken en combinaties daarvan. Zij verwarmen ruimtes en tapwater, per gebouw of per blok. De alternatieven maken gebruik van zonnewarmte, omgevingswarmte (bodem en lucht), elektriciteit en/of biomassa. Het informatieblad […]

Lees meer
 

Ed Nijpels: Energietransitie is betaalbaar

Ed Nijpels is voorzitter van het Klimaatberaad, het coördinerend overlegorgaan om tot een nationaal Klimaatakkoord te komen. Nu de gesprekken zo’n twee maanden aan de gang zijn, laat hij zijn licht schijnen over de voortgang. Hij is glashelder over de te bereiken doelen: “Die zijn hard en moeten in 2030 gerealiseerd zijn. Niet een paar […]

Lees meer
 

Budget voorjaarsronde SDE 2018 niet volledig aangevraagd

Vandaag is de kamerbrief over de voorjaarsronde SDE+ 2018 verschenen Daaruit blijkt dat er voor 5,3 miljard euro projectaanvragen voor duurzame energie zijn ingediend, op een beschikbaar budget van 6 miljard. De regeling is dus voor het eerst niet volgetekend met aanvragen. De onderbesteding zal hoger uitvallen omdat normaal gesproken een deel van de aanvragen […]

Lees meer
 

NVDE stuurt input voor provinciale verkiezingsprogramma’s

Hoe de energietransitie zal verlopen, is sterk afhankelijk van keuzes op lokaal en provinciaal niveau. De provincie vervult een grote rol in vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening. In dat licht zijn de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten uitermate belangrijk. De NVDE wijst bij de provinciale verkiezingen op het belang van ruimte. De […]

Lees meer
 

Felix Olthuis, Energie Samen: ”samenwerking is nodig om het belang van burgerbetrokkenheid in de energietransitie zichtbaar te maken”

Op 25 april tekende vijf coöperaties en verenigingen op het gebied van duurzame energie een samenwerkingsovereenkomst voor een koepelcoöperatie onder de naam Energie Samen. ODE Decentraal, REScoopNL, ECODE, Hoom en PAWEX kunnen zo burgerinitiatieven voor verduurzaming van energieproductie en -gebruik krachtiger  ondersteunen. Maatschappelijk eigenaarschap is in de praktijk een belangrijke sleutel tot succes van duurzame […]

Lees meer
 

NVDE zoekt een stagiair Public Affairs

met ingang van september 2018, voor een periode van 3 tot 6 maanden voor 3 tot 5 dagen per week. De NVDE is een vereniging van bedrijven die zich sterk maakt voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie. Door het bundelen van krachten uit de gehele sector wil de NVDE het proces […]

Lees meer
 

Olof van der Gaag bij BNR Duurzaam

  Nederland is mogelijk 2 miljard euro minder kwijt aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen dan eerder werd verwacht, blijkt uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Vooral de fors lagere kosten van zonne- en windenergie drukt kosten om de CO2- uitstoot in 2030 volgens afspraak terug te hebben gebracht fors. Goed nieuws, dat […]

Lees meer
 

Energietransitie en de wet van behoud van uitdagingen

Olof van der Gaag over dat overdrijven van de transitie-opgave ons niet verder brengt maar die ontkennen ook niet Voorlopig hebben we in de energietransitie nog te maken met de ‘wet van behoud van uitdagingen’. Sommige uitdagingen lijken bijna onoverkomelijk – dan worden ze toch overwonnen – en vervolgens staat er weer een even mooie […]

Lees meer