nieuws

 

Slimme meter als aanleiding voor meer energiebesparing

Sinds vandaag kunnen installatie- en bouwbedrijven en aanbieders van duurzame energieopwekking, zoals zonnepanelen en warmtepompen, gebruik maken van de toolbox ‘Slim energie besparen’. Deze bevat communicatiemiddelen die hen helpen om aan te haken bij de uitrol van de slimme meter. De toolbox is ontwikkeld door de Werkgroep ‘lokale marktplaats’ van het Convenant Energiebesparing gebouwde omgeving. […]

Lees meer
 

NVDE over SDE+: consistent beleid nodig voor groei duurzame energie

Vandaag publiceerde minister Wiebes de Kamerbrief over de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voor 2018 en verder. De SDE+ regeling zorgt ervoor dat we van 6% duurzame opgewekte energie nu, naar ruim 16% gaan in 2023. En dat tegen steeds lager kosten. NVDE zou deze trend graag voortzetten. De NVDE vindt het onverstandig dat de minister […]

Lees meer
 

Rob Jetten, D66: “Dit is het groenste regeerakkoord ooit.”

“We gaan het fossiele tijdperk achter ons laten,” zegt Rob Jetten, die sinds enkele weken de energiewoordvoerder van D66 in de Tweede Kamer is. Hij schetst de mogelijkheden om de 55 procent CO2-reductie in 2030 uit het regeerakkoord te halen. “Bijna elke technologische oplossing is er al. Marktpartijen zitten te wachten om die technieken grootschalig […]

Lees meer
 

Bedrijven kunnen aanhaken bij campagnes over energiebesparing

Energiebesparing gaat volop aandacht krijgen deze winter. De campagne Energiebesparen Doe Je Nu van de ministeries van EZK en BZK start in de tweede helft van januari 2018. Daarnaast beginnen nu activiteiten vanuit het convenant energiebesparing gebouwde omgeving. We maken voor beide campagnes toolkits met communicatiemiddelen, bedoeld om bedrijven te laten aanhaken en te laten […]

Lees meer
 

Tekort aan geschikt personeel frustreert energietransitie

‘For workers, there are no jobs on a dead planet’, zei Sharan Burrow, voorvrouw van de internationale vakbeweging. En ze heeft groot gelijk. Het levend en gezond houden van die planeet, levert juist banen te over. Bijvoorbeeld via de overgang naar een volledig duurzame energievoorziening. En dat zijn niet alleen banen van morgen, maar ook […]

Lees meer
 

Najaarsronde SDE+ overtekend

Er is veel enthousiasme in de markt om voor meer duurzame energie te zorgen. De najaarsronde 2017 van de SDE+-subsidie is ruim overtekend. Dit blijkt uit een brief die minister Erik Wiebes op 10 november aan de Tweede Kamer stuurde. Er zijn 5.783 aanvragen ingediend met een budgetclaim van in totaal ruim € 9,9 miljard. […]

Lees meer
 

Aan Rutte III de taak om het glas vol te maken

De afgelopen weken is er veel gebeurd in het Haagse energielandschap, met het verschijnen van het Regeerakkoord, de Nationale Energieverkenning 2017 en de doorrekening van het Planbureau van de Leefomgeving. Het grootste zorgpunt van NVDE is het voornemen om de SDE+ te verbreden, waardoor de groei van hernieuwbare energie af zal zwakken. Hier volgt een […]

Lees meer
 

Sandra Beckerman, SP: gemeenschapsenergie geeft mensen zeggenschap

Allereerst moet de gaskraan in Groningen dicht, vindt SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman. En er is een eerlijker verdeling van de lusten en lasten in de energietransitie nodig. “De shift van fossiele reuzen naar ‘gemeenschapsenergie’ is prachtig.” Wat is uw reactie op het regeerakkoord van Rutte III? “Het meest prangende vind ik dat de gaswinning pas […]

Lees meer
 

KNMI-onderzoek relevant voor duurzame energie

Iedereen kent het KNMI van het weerbericht. Veel onbekender is hoeveel onderzoek ons nationale kenniscentrum voor weer, klimaat en seismologie doet. En hoe relevant dit is voor bedrijven in de duurzame energiesector. Denk aan de duur van periodes zonder wind en zon, de stormverwachting voor 2050 en zelfs het effect van heien op de Noordzee […]

Lees meer