nieuws

 

Duurzame elektriciteit dankzij hoofdlijnen Klimaatakkoord

De Nederlandse elektriciteitsopwekking wordt in rap tempo hernieuwbaar en vrolijker gekleurd, dankzij de plannen uit de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord, die op 10 juli gepresenteerd zijn. Zo krijgt blauwe, gele en groene energie de overhand over grijze en bruine, in de komende 12 jaar.

Lees meer
 

Klimaatakkoord hoofdlijnen: basis voor snelle groei duurzame energie tegen lagere kosten

75% duurzame elektriciteit en 2 miljoen huizen met duurzame warmte in 2030. Duurzame stroom wordt de norm: minimaal driekwart van de elektriciteit in Nederland is duurzaam in 2030. We hebben dan tenminste zeven keer zoveel zon- en windenergie als nu, tegen 40 procent lagere kosten. Ruim een kwart van de huizen is dan duurzaam verwarmd, […]

Lees meer
 

Hans Grünfeld: een drastische decarbonisatie van de industrie is mogelijk

“Elektrificatie en CO2-opslag zijn de trekpaarden van de transitie in de industrie”, zegt Hans Grünfeld, directeur van VEMW, de belangenbehartiger van zakelijke energiegebruikers. Hij is tevreden over de tussenstand van het Klimaatakkoord en met name over de omslag van aanbodsturing naar vraagsturing, die de elektriciteitstafel maakt. “Niemand aan deze tafel heeft als een bulldozer zijn […]

Lees meer
 

Kwart gemeenten noemt doelen voor energietransitie op korte termijn

De NVDE is blij dat het merendeel van de honderd grootste gemeenten klimaatbeleid noemt in hun coalitieakkoord. “Het is mooi dat gemeenten volop aandacht hebben voor de energietransitie. Dat past bij de hoofdrol die zij krijgen in de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Tegelijk is het nodig dat hun plannen nog veel concreter worden,” zegt Olof […]

Lees meer
 

NVDE blij met eensgezindheid over Klimaatwet

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is positief over de Klimaatwet. “De wet biedt duidelijkheid op de lange termijn en geeft perspectief aan de bevolking en aan bedrijven voor hun investeringen,” zegt Olof van der Gaag. Het is belangrijk dat zoveel politieke partijen het eens zijn geworden. Dat geeft stabiliteit. Klimaatbeleid is een partij-overstijgend belang; […]

Lees meer
 

Kosten van stroom uit wind en zon gaan richting die van kolen en gas

De kosten van duurzame energie zijn de afgelopen jaren fors gedaald maar het einde is nog lang niet in zicht. Ecofys, onderdeel van Navigant, heeft berekend dat zonne- en windenergie de komende vijf jaar 20 tot 40 procent goedkoper kunnen worden. De kostprijs van duurzame stroom beweegt daarmee in de richting van stroom uit kolen […]

Lees meer
 

Terugleversubsidie is goed voor blijvende groei zonnestroom

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is blij dat minister Wiebes de salderingsregeling definitief wil vervangen door een terugleversubsidie. Dat is de beste optie. De NVDE heeft een jaar geleden samen met onder andere de zonnestroomsector bijgedragen aan het uitwerken van deze opvolger van de populaire salderingsregeling. Het is goed dat minister Wiebes nu bevestigt […]

Lees meer
 

Lot van Hooijdonk: “De bewoners van de eerste aardgasvrije wijken mogen niet de sjaak worden”

“Er gaat veel gebeuren de komende drie jaar. Ik verwacht dat we in 2021 al een goed beeld hebben van de aanpak per wijk,” zegt Lot van Hooijdonk, wethouder in Utrecht. Van Hooijdonk zit namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan tafel bij het Klimaatakkoord. Ze bepleit een IKEA-achtige aanpak van duurzame renovatie: een combinatie […]

Lees meer
 

Minister Wiebes stuurt brief over voortgang Klimaatakkoord

Minister Wiebes (EZK) stuurde de Tweede Kamer een brief over de voortgang van het Klimaatakkoord. In de brief schetst Minister Wiebes een beeld van het verloop van de gesprekken aan de vijf sectortafels en hij bechrijft de aanpak die gevolgd wordt met de verschillende dwarsdoorsnijdende thema’s. Ook gaat hij in op de verschillende acties die […]

Lees meer