nieuws

 

Hoogst onzeker of Nederland voldoet aan klimaatverplichtingen

Het is erg onzeker of de Nederlandse CO2-uitstoot in 2020 25 procent lager is dan in 1990, blijkt uit een studie van CE Delft in opdracht van de NVDE. De rechter heeft in de Urgenda-klimaatzaak bepaald dat de uitstoot in 2020 25 procent lager moet zijn dan in 1990. Op basis van een analyse van […]

Lees meer
 

Grote daken vangen veel zon

NVDE en Holland Solar gaan in september en oktober op zoek naar geschikte daken waar zonnepanelen op kunnen worden geplaatst, samen met brancheverenigingen van bedrijven met flinke dakoppervlakken. Onder de werktitel ‘Grote daken vangen veel zon’ starten ze een matchmaking-actie, die bedrijven met dakoppervlak koppelt aan zonnestroom-aanbieders, die op kwaliteit zijn getoetst. Ze doen dit […]

Lees meer
 

NVDE stuurt input voor gemeentelijke verkiezingsprogramma’s

In maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraden. Overal in het land wordt gewerkt aan lokale verkiezingsprogramma’s. De NVDE stuurde gisteren overwegingen hiervoor naar de lokale afdelingen van politieke partijen. “In één generatie zal ons energiesysteem grondig veranderen,” schrijft Olof van der Gaag, directeur NVDE, in zijn brief. “De gevolgen zullen vooral op lokaal […]

Lees meer
 

Kamp biedt nieuw kabinet helder keuzemenu voor stimulering zonnepanelen

NVDE wil fluwelen overgang van salderen naar terugleversubsidie Minister Kamp zet in de vandaag verschenen brief aan de Tweede Kamer over saldering de richtingaanwijzers voor het volgende kabinet in de goede richting voor zonnestroom bij huishoudens, maar hij geeft de markt nog geen definitieve zekerheid. Kamp schetst twee kansrijke alternatieven voor de huidige salderingsregeling. De […]

Lees meer
 

Potentie van energiebesparing in kaart gebracht

Het CBS maakte in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) potentiekaarten voor energiebesparing bij koopwoningen. De potentiekaarten geven inzicht welke buurten en zelfs onderdelen van buurten meer of minder potentie hebben om met energiemaatregelen aan de slag te gaan. Zo kunnen bedrijven en gemeenten gerichter hun communicatie en marketing inzetten om koopwoningeigenaren te bewegen […]

Lees meer
 

Zes miljard euro voor SDE+ in najaar 2017

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt dit najaar in licht gewijzigde vorm opengesteld, met een budget van zes miljard euro. De belangrijkste wijziging is dat bij- en meestook van biomassa niet meer in aanmerking komt voor financiering vanuit de SDE+ in de najaarsronde. In het Energieakkoord is namelijk afgesproken dat bij- en meestook van biomassa […]

Lees meer
 

André Bosman (VVD) wil toe naar energie zonder CO2 en zonder subsidies

Schoon, betaalbaar en betrouwbaar wordt de energievoorziening als het ligt aan André Bosman, Tweede Kamerlid voor de VVD. Zonder CO2-uitstoot en ook zonder subsidies. “We moeten toe naar een situatie waarin de markt zichzelf kan bedruipen.” De doelen van Parijs moeten in Europees verband geregeld worden, met name via de ETS, vindt Bosman. De grootste uitdaging ziet hij in het verleiden van woningeigenaren om te investeren in de verduurzaming van hun huis.

Lees meer
 

Stijn van den Heuvel, Nuon: “We staan aan de vooravond van grote veranderingen”

“We hebben energiebeleid nodig dat het mogelijk maakt dat we maatschappelijke doelen halen én dat bedrijven succesvol zijn. Daarvoor is vooral duidelijkheid vanuit de overheid nodig. Dan kunnen we zonder fossiele energie.” Dat zegt Stijn van den Heuvel van Nuon. Hij volgt Ron Wit op als vertegenwoordiger van de energieleveranciers in het bestuur van de […]

Lees meer
 

Versnellen energietransitie met nieuw akkoord

Nederland ligt op koers met het Energieakkoord maar toch is er meer nodig, zegt de NVDE bij monde van directeur Olof van der Gaag. Hij pleit voor een nieuw akkoord bovenop het huidige. “Nederland moest van ver komen en bungelde onderaan in duurzame energie. Lange tijd sukkelden we door terwijl anderen landen ons voorbijstreefden. In […]

Lees meer